Thursday, June 11, 2009

Nmi Tabu Bie He Mamalak


Nâko: Yohanes Manhitu


Lekâ ntea tabu neu bie he mamalak,

bie mahekê, mafutun ma ai mahopî.

Atoni puknes natupâ bie neu nain,

tainbesi-es masukub neu aiflâ nanan.


Lekâ tainbesi nmapút ma mtasleko,

pusuf malekâ masiap he mamnoutû

he tfé ‘takaf neu muït mafnekan

lê he neik malinat neu in tuan.


Malkanaf aî malpah natua bie pusun

ma nabala nmín tala tabu ‘ló leüf.

Bie kamamalak, in onlê bie fui:

atoni es ini, nfain-on biane ini.


Kalu bie nok in malak, hit, mansian,

tmuî hiti ‘takaf – nane etlê hit kanak,

msâ etlê hit hanak nâko hit fefak.

Kanaf ma hanaf nmalak hit aok.


Yogyakarta, 11 Funnê 2009


===========


Ketika Lembu ‘kan Diberi Cap


Karya: Yohanes Manhitu


Ketika tiba saatnya bagi lembu untuk diberi cap,

lembu ditangkap, diikat dan api unggun pun dibuat.

Sekelompok lelaki membaringkan lembu di tanah,

sebuah kawat dimasukkan ke dalam bara api.


Pada saat kawat telah panas dan membara,

paha yang ditentukan disiapkan ‘tuk dibakar

agar memberi tanda pada hewan harapan

yang ‘kan bawa sukacita kepada empunya.


Cap nama atau cap wilayah tertera di paha lembu

dan tetap di sana ‘tuk lama waktu tak terbilang.

Lembu yang tak bercap, ia laksana lembu liar:

yang milik seseorang, milik yang lain pula.


Bila lembu mempunyai cap, kita, manusia,

memiliki tanda sendiri – yakni nama kita,

dan juga suara yang keluar dari mulut kita.

Nama dan suara, itulah cap bagi tubuh kita.


Yogyakarta, 11 Juni 2009Puisi lai matuî neik logat Am(a)natun (Puisi ini ditulis dalam logat Amanatun)

Koroleli

Nâko: Yohanes Manhitu

Tuafe ‘nono nua nmabainâ neunin,
ma nbi ntanâ, ‘baï mnanû nok ane.
Hanu nkail piuta ma napoin musik.
Nbi panan-panan tuaf nua ntokon,
hanfuaf amasat a-nsai, nmatutan.

Nbi ‘neo nanan ma kotin tuaf aëtas,
bifé ma atoni, natain betî ma tais
neik nek-amlilat a-nsí natuinan.
Mkios, nâko ume nanan nae
oe maputû mapoin piuta!

Lê i lasit he tamnau asaitan pah-pinan.
Me munî i in ka manaob fa piuta
fun hit muït ka namfau fa ben
ma mnahat ka ntea fa ben
neu tó-tafâ amnemat sin.

Yogyakarta, 11 Funnê 2009
===========

Koroleli

Karya: Yohanes Manhitu

Dua deret orang berhadap-hadapan,
dan di tengah, lesung panjang berisikan padi.
Alu terus menumbuk dan menghasilkan musik.
Di ujung masih-masing duduk dua orang,
kata-kata indah terucap, bersahutan.

Di luar dan dalam tenda, para penonton
perempuan dan lelaki, bersarung,
dengan riang turut bernyanyi.
Lihatlah, dari dalam rumah itu
minuman hangat terus datang.

Ini syukuran ‘tuk mengenang yang tinggalkan dunia.
Namun pada masa kini tak selalu diadakan
karena hewan kita sudah tak banyak
dan tak lagi cukup makanan
‘tuk rakyat yang datang.

Yogyakarta, 11 Juni 2009

Hanfuaf Nonô Fauk ntomneu Uab Metô

Natuin laistenab nak Uab Metô, lê a-nmuî kanaf humaf bian onlê METO, UAB ATONI PAH METO, UAB PAH METO, TIMOR, TIMORESE, TIMOL, TIMOREESCH, TIMOREEZEN, DAWAN, TIMOR DAWAN, RAWAN, ma humaf bian (sumber: taklik teu i), ka nnès fa nâko tuaf 0.75 juta (baca: nol koma juta bôhitumním) es naüabe (= namolke) (sumber: the Indonesian Heritage, Language and Literature, 1998) nbi kabupaten (distrik) teun nok dialek (logat) humâ-humâ, au utenab ak uab i musti napèn hormat ma mateab neu pah-pinan nfunamnatéf. Au 'bèt an kanaf UAB METO fun in es mapakê namfau nnèsi nbi Pah Metô. Kanaf teun lê, natuin au tenab, nebè' mapakê msâ eslê UAB ATONI PAH METO, UAB PAH METO, ma DAWAN.

Kanaf DAWAN nane kanaf “matâteme”, fun fêka tít fa tuaf es nahín (kalu au ka 'san) lekâ kanaf nane nemantea atoin-Metô sin luekkin ma in nâko mé. Tuaf aüab Labit (= Uab Indonesia) sin, natám nok atoin-Metô sin kuk, onlêhe npaek tekas BAHASA DAWAN he nlekan neu UAB METO. Au uäkâ ak atoin-Metô namfau ma atoni biakini msâ a-nkios nak kanaf DAWAN nfain-on tekas Labit neu kanaf UAB METO. Lê i nebè'i nfain alasan nansâ es tekas i mapakê a-nbi bale-bale. Lasi i nabè'i ntom nak oras tuafes a-ntek kanaf aî tekas i, tuafes aî tuafin lê namolok nokne lof nalulub neöp neu Uab Meto aî neu atoin-Metô. Natuin hanaf i, natuin au lomit, 'bèt an kanaf nua in lê i nfain on judul neu blog i, nok tuis DAWAN nbi 'takaf nabit.

Tabê ma pules nâko blog tuaf,

Yohanes Manhitu

ymanhitu@gmail.com

Yogyakarta, 14 Funboësamnuâ 2007